Lessen weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining Samen Sterk|KIDS!

In deze training gaan we uit van de kracht van het ervaren en dat een leerervaring kinderen meer zal raken dan alleen maar kennisoverdracht. De training bestaat dan ook uit uitdagende samenwerkingsvormen, gecombineerd met rollenspellen en fysieke oefeningen. Heel veel doen en ervaren dus, situaties nabootsen en leren van elkaar! Een mooie combinatie van sociaal, mentaal en fysieke oefeningen die wij combineren om samen sterker te worden.

Hieronder een kort overzicht van wat we allemaal in de trainingen gaan doen.

Training 1:

Oefeningen doen om kennis te maken, regels opstellen om een veilige groep te creëren en luisteren naar elkaars verhaal.

Training 2:

Werken aan je houding. Hoe kom je over en hoe kun jij jezelf sterker maken? Grenzen aanvoelen en aangeven. Wij eindigen met ontspanningsoefeningen.

Training 3:

Grenzen aangeven met rollenspellen, samenwerken, vertrouwen, rekening houden met elkaar, (positieve) helpende gedachten maken en pizzamassage. Ook leren we hoe je om gaat met pesten.

Training 4:

Bokstraining waarbij de kinderen stevig leren staan en buikademhaling te gebruiken bij stresssituaties. Ze gaan bokstikkertje spelen en leren de basistechnieken van het boksen aan.

Training 5:

Bokstraining waarbij wij praktijksituaties nabootsen wij gaan o.a. de bokszakken gebruiken en als laatste gaan de kinderen sparren in de ring met elkaar of tegen de bokstrainer.

Training 6:

Bokstraining waarbij we de bokstechnieken verder gaan verdiepen.
Voor jezelf opkomen met rollenspellen, kijken waar we trots op zijn, samenwerken, omgaan met nare opmerkingen of pesten, eigen mening geven en leren dat “fouten” maken ok is.

Training 7:

Deze training staat in het teken van wilskracht, lef, zelfvertrouwen, concentratie en vechtlust. Alle emoties worden behandeld waar de kinderen mee te maken krijgen. We gaan ook kijken waar we trots op zijn en hoe vragen we om hulp bij problemen?

Training 8:

We gaan kijken wat onze kwaliteiten zijn en die van elkaar. We leren hiermee ook complimenten geven en ontvangen. We gaan nogmaals oefenen hoe je voor zelfverzekerd voor jezelf op komt en om kunt gaan met nare opmerkingen of pesten.